UAB „Durpeta“ eksploatuojamų 4 durpynų dur­pės yra aukštapelkinio tipo (dalis Šepetos durpyno, Tyrelio, Kalniškių, Liminėlio durpynai) bei žemapelkinio tipo (Pabalvės, dalis Šepetos durpyno);

Aukštapelkinio tipo durpės būna purios, nuo gelsvo iki rusvo atspalvio. Pagal LST 1957:2009/P:2010 standartą UAB „Durpeta“ gaminamų aukštapelkinių durpių humifikacijos (suirimo) laipsnis (H) yra nuo H2 (šviesios, silpnai susiskaidžiusios durpės) iki H6 (tam­sios, stipriai susikaidžiusios durpės).

Pirkėjų patogumui, UAB „Durpeta“ gaminamas durpes skirsto į 3 kategorijas: Šviesias (A kategorija), rudas (B kategorija), tamsias/juodas (C kategorija).

Visų kategorijų durpes pakuojame į skirtingos talpos didmaišius, maišus. UAB „Durpeta“ viena pir­mųjų Lietuvoje pradėjo durpių eksportą į kitas šalis. Pirmieji maišai su durpėmis už Lietuvos ribų išvež­ti 1985 metais. Kiekvienais metais durpių eksporto apimtys auga. Šiuo metu durpių žaliavą, skirtą per­dirbimui įmonė gamina Šepetos ir Tyrelio durpy­nuose. Per metus pagaminama ir parduodama per 500 tūkst. kubinių metrų durpių žaliavos.

2015 m. kovo 25d. UAB „Durpeta” sertifikavo durpes, kaip dirvožemio gerinimo priemonę.
Šios durpės bei substratai yra tinkami naudoti ekologinėje prekyboje.